O firme

Firma PROGRES-PÚCHOV, s.r.o. vznikla v roku 2000 zlúčením dvoch subjektov po vzájomnej dohode a na základe predošlej  profesionálnej spolupráce v oblasti stavebníctva.

             

Špecializujeme sa na:

  • hydroizolácie plochých a šikmých striech
  • hydroizolácie základov budov
  • zateplovanie fasád budov a striech
  • montáž polykarbonátových strešných svetlíkov
  • tepelné izolácie
  • tmelenie dilatačných čiar a škár budov
  • nátery a maľby exteriérov a interiérov, striech, konštrukcií, strojových zariadení, fasád budov
  • montáž plastových okien
Dodávka strešných plášťov našou firmou je riešená komplexne so všetkými detailami, ktoré s ňou súvisia: klampiarske, tesárske a murárske práce, výmena bleskozvodov s následnou revíziou, strhnutie, odvoz a uskladnenie pôvodnej krytiny.
Firma úspešne spolupracuje s ďalšími významnými slovenskými firmami, o čom svedčí značné množstvo realizovaných akcií po celom Slovensku aj v zahraničí.
Pri realizácii diel používame najmodernejšie súčasné európske a svetové materiály a systémy.
Hlavným atribútom firmy PROGRES-PÚCHOV, s.r.o. pri realizácii diel je rýchlosť a kvalita dodávky.

Systémy manažérstva podľa STN a AQUAP

Spoločnosť zaviedla v odbore komplexná stavebná činnosť systém manažérstva podľa normy STN EN ISO 9001:2001/ISO 9001:2000, OHSAS 18001:2007, SOŠ AQAP 2110/Z1:2005 a enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004 v roku 2008.