Naše realizácie

 

JEDNOTA SD Košecké Rovne obchodný dom hydroizol., nátery
SIEMENS Michalovce firma SIEMENS hydroizol., nátery
SBD Púchov Lednické Rovne bytovka č. 177 hydroizol., nátery
EDILAN Nová Dubnica výrobná hala hydroizol., nátery
KONŠTRUKTA Industry Trenčín výrobná hala hydroizol., nátery
TRIM s.r.o. Dubnica nad Váhom administratívna budova hydroizol., nátery
ZTS Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom výrobná hala DH 3 hydroizol., nátery
ZTS Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom výrobná hala DH 1 hydroizol., nátery
ZTS Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom výrobná hala - Oceliareň hydroizol., nátery
SVBaNP Púchov Púchov bytovka č. 1403 hydroizol., nátery
ZTS Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom výrobná hala DZ 32 hydroizol., nátery
ZTS Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom čistička DZ 10 hydroizol., nátery
RACING, s.r.o. Púchov garáže hydroizol, nátery
SBD Púchov Púchov bytovka - ul. OM 1152/9,11,13 hydroizol., nátery
ZTS Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom výrobná hala DV 4 hydroizol., nátery
ZTS Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom výrobná hala DV 28 hydroizol., nátery
KONŠTRUKTA Industry Trenčín výrobná hala hydroizol., nátery
KONŠTRUKTA Industry Trenčín výrobná hala oprava odtokov, žľabov
ZO OZCH SR (Matador) Púchov výrobná hala oprava kúpeľ. jednotiek
Bytovka ul. SNP 143 Trenčianske Teplice bytovka hydroizol., nátery
JEDNOTA SD Trenčín Trenčianska Turná obchodný dom hydroizol., nátery
Obec Trenčianska Turná Trenčianska Turná obchodný dom hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov Púchov colné stredisko hydroizol., nátery
ZTS - OTS a.s. Dubnica nad Váhom výrobná hala hydroizol., nátery
ZTS Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom DE 22a – TRAFOSTANICA hydroizol., nátery
Bytovka č. 88,85,132/22. Trenčianske Teplice bytovka hydroizol., nátery
JEDNOTA SD Trenčín Trenčianska Turná obchodný dom hydroizol., nátery
Bytovka J. Halašu 12 Trenčín bytovka hydroizol., nátery
realizácie 2001
SZSD Bratislava Beluša obchodný dom hydroizol., nátery
LUTRANS-METAL Púchov budova Lutrans maliarske práce
SVBaNP Púchov Púchov bytovka č. 1421 hydroizol., nátery
Bytovka SNP 19/132 Trenčianske Teplice bytovka hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov výrobná hala hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov výrobná hala hydroizol., nátery
PD Čachtice Čachtice výrobná hala hydroizol., nátery
KONŠTRUKTA Industry Trenčín garáže hydroizol., nátery
HYDROEKOL Dolný Kubín galvanizovňa SEZ hydroizol., nátery
BZ-TEXICOM BENETTON Ružomberok budova adjustácie hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov MŠ Požiarna hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov budova REPLAST oprava strešného svetlíka
TEHOS s.r.o. Dolný Kubín vým.stan. a elektrorozvodne hydroizol., nátery
TEHOS s.r.o. Dolný Kubín kotolňa na sídl.Brezovec hydroizol., nátery
TEHOS s.r.o. Dolný Kubín vým.stan. a elektrorozvodne hydroizol., nátery
HAGMAN Dolný Kubín obchodný dom HAGMAN hydroizol., nátery
Bytovka Trenčianske Teplice bytovka hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov výrobná hala DP hydroizol., nátery
Spol.vl.bytov Dolný Kubín bytovka Bysterecká 2066 hydroizol., nátery
Spol. Ľ. Štúra Dolný Kubín bytovka Ľ. Štúra 2045/11 hydroizol., nátery
Spol.vl.bytov Dolný Kubín bytovka Sihoť 1165/4 hydroizol., nátery
BYTOS Námestovo bytovka Slnečná 165/22 hydroizol., nátery
Spol.M.Hattalu Dolný Kubín bytovka M.Hattalu 2048 hydroizol., nátery
KONTRAKTING a.s. Žilina rod. dom v DCA stav. práce
STAVING c.o. Piešťany obchodný dom v Senici mont.streš.krytiny
VIDOX, a.s. PHILIPS Trstená objekt M1 v Nižnej hydroizol., nátery
KONŠTRUKTA Industry Trenčín objekt VUJE hydroizol., nátery
Stav.byt.družstvo Púchov obyt.dom Komenského hydroizol., nátery
STAVING c.o. Piešťany tlačiareň v Trnave mont.streš.krytiny
KONŠTRUKTA Industry Trenčín objekt VVZ 1 hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov budova č.1 oprava akrylon. svetlíkov
Spol. Odbojárov Dolný Kubín bytovka Odbojárov 1958 hydroizol., nátery
TEHOS s.r.o. Dolný Kubín unimobunky M.R.Štefánika hydroizol., nátery
VIDOX, a.s. PHILIPS Trstená objekt M1 II.et.v Nižnej hydroizol., nátery
STAVING c.o. Piešťany ZŠ v Trnave mont.streš.krytiny
Okresný úrad Púchov Púchov MŠ Dohňany hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov budova REPLAST oprava strešného svetlíka
GLACIER TRIBOMETAL Dolný Kubín nástrojáreň časť 1,2 a výdajňa hydroizol., nátery
Okresný úrad Púchov Púchov MŠ Mládežnícka hydroizol., nátery
Okresný úrad Púchov Púchov MŠ Beluša hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov garáž VV v sklade surovín hydroizol., nátery
Vodojem Trenčianske Teplice vodojem vo Štvrtku hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov rozvody a generátor oprava a nátery
Matador a.s. Púchov budova VŠ Kolonka hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov budova Dekanátu oprava nadstrešenia a svetlíka
Matador a.s. Púchov hala teplárne hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov budova Racing Team hydroizol., nátery
KVARTA CHOCO s.r.o. Led. Rovne obchodný dom hydroizol., nátery
VIDOX, a.s. PHILIPS Trstená objekt M1 III.et.v Nižnej hydroizol., nátery
VIDOX, a.s. PHILIPS Trstená administ. budova v Nižnej hydroizol., nátery
Stav.byt.družstvo Púchov bytovka OM 1152 hydroizol., nátery
Okresný úrad Púchov Púchov ZŠ umelecká Led.Rovne hydroizol., nátery
KONŠTRUKTA Industry Trenčín hala 001 hydroizol., nátery, oprava streš.svet.
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DV4 -Trafostanica hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DH 2 - Kaliareň hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DH 2 - Zápust.kováčňa hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DH 2 - soc. príst. 001 hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DH 2 - soc. príst. 002 hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DH 2 - Hala kováčňa hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DV 4 - Príst.-soc.príst. hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DV 4 - Hala - 6.pole hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DH 4b - Hala - kaliareň hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DH 4b - Hala - príst. hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DM 7 - Hala hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DM 7 - Hala - príst. hydroizol., nátery
KONŠTRUKTA Industry Trenčín Mechanická hala oprava strešných svetlíkov
Okresný úrad Púchov Púchov MŠ Chmelinec hydroizol., nátery
Slov. správa ciest Dolný Kubín adminst. budova Trstená hydroizol., nátery
DA SERVIS s.r.o. Púchov budova firmy DA hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov budova Todenko oprava strešných zvodov
BZ-TEXICOM BENETTON Ružomberok budova tkáčovne 3 hydroizol., nátery
BZ-TEXICOM BENETTON Ružomberok budova tkáčovne 3 rekonštrukcia podlahy
Anna Káčerová Púchov byt - jadro mur.práce, montáž sadrokartónu
SZSD Bratislava Púchov-Nosice budovy skladov výmena odkvapových žľabov
BZ-TEXICOM BENETTON Ružomberok budova tkáčovne 3 hydroizol., nátery
Matador a.s. Púchov areál budovy Nosice oprava strešného svetlíka
Spol.vl.bytov Bysterecká Dolný Kubín bytovka Bysterecká 2066 položenie dlažby, náter,vysprávky
TEHOS s.r.o. Dolný Kubín kotolňa – Brezovec hydroizol., nátery
OÚ - Andreja Kmeťa Žilina ZŠ Ďurčiná (pav. A a B) hydroizol., nátery
ZŠ Dubnica nad Váhom Dubnica ZŠ Partizánska 151/3 hydroizol., nátery
GLACIER TRIBOMETAL Dolný Kubín galvan.časť 1, 2, sklad rež.mat. hydroizol., nátery
TEHOS s.r.o. Dolný Kubín kotolňa – Banisko hydroizol., nátery
ZŠ Dubnica nad Váhom Dubnica ZŠ Partizánska 151/3 hydroizol., nátery
KONŠTRUKTA Industry Trenčín hala 001 pole č.1,2,6 hydroizol., nátery
VIDOX, a.s. PHILIPS Trstená objekt M1 a M1-výr.getrov hydroizol., nátery
Okresný úrad Púchov Púchov MŠ 1.mája hydroizol., nátery
VIDOX, a.s. PHILIPS Trstená M1-výr.getrov II.etapa hydroizol., nátery
SBD Púchov Púchov bytovka ul. Obrancov 1152 hydroizol., nátery
ZŠ Dubnica nad Váhom Dubnica ZŠ Partizánska 151/3 hydroizol., nátery
ZTS - OTS, a.s. Dubnica objekt OTS klampiarske práce
ZŠ Dubnica nad Váhom Dubnica ZŠ Partizánska 151/3 hydroizol., nátery
BSS s.r.o. Nižná bytovka ul. Matuškova 463 hydroizol., nátery
Spol.vl.bytov Bernolákova Trstená bytovka ul. Bernolákova 248 hydroizol., nátery
VIDOX, a.s. PHILIPS Trstená objekt M1 hydroizol., nátery
Spol.vl.bytov Bernolákova Trstená bytovka ul. Bernolákova 248 výmena balkónových striešok
JEDNOTA SD Nosice-Púchov potraviny - Lazy p/Makytou hydroizol., nátery
ZŠ Dubnica nad Váhom Dubnica ZŠ Partizánska 151/3 hydroizol., nátery
LUX-SOR Púchov objekt LUX-SOR hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DH 1-Oceliareň hydroizol., zateplenie
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DE-1 par.cent.-trafost. hydroizol., nátery
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica objekt DE-1 par.cent.-vetr.šach. hydroizol., nátery
TEHOS s.r.o. Dolný Kubín vým.stan.-sídl.Brezovec hydroizol., nátery
HYDROEKOL Dolný Kubín SO 01 MIBA SLOVAKIA GROUP hydroizol., nátery
HYDROEKOL Dolný Kubín SO 03 U1/C MIBA SLOV.GROUP hydroizol., nátery
BSS s.r.o. Nižná bytovka ul. Medvedzie 141/19 hydroizol., nátery
COOP Jednota Slovensko Bratislava sklady VOS Púchov-Nosice nátery streš.krytiny
JEDNOTA SD Púchov predajňa potravín Lúky oprava oplechovania atiky
SVBaNP Púchov bytovka ul. Komenského 651 hydroizol., nátery
BSS s.r.o. Nižná bytovka Nižná č. 459 hydroizol., nátery
Stav.byt.družstvo Púchov bytovka Nám.slobody 1626 tmelenie dilatačných špár
NsP Považská Bystrica budova „B“ a „C“ – I.etapa hydroizol., nátery
OÚ Led.Rovne Lednické Rovne ZŠ-telocvičňa, šatne hydroizol., nátery
VIDOX, a.s. PHILIPS Trstená objekt M1 (admin. budova) hydroizol., nátery
OÚ Led.Rovne Lednické Rovne Základná škola výmena tvárnic
COOP Jednota BA Púchov-Nosice sklady MTZ hydroizol., nátery
KAVALIER SLOVAKIA Nové Mesto núVáhom budova firmy murárske, maliarske práce
Jednota SD Púchov - Nosice predajňa Lúky p/Makytou oplechovanie atiky
OFZ, a.s. Istebné budova AB I hydroizol., nátery
Oraving s.r.o. Dolný Kubín objekt garáže hydroizol., nátery
HYDROEKOL s.r.o. Dolný Kubín SO 02, sklad U-11 MIBA hydroizol., nátery
HYDROEKOL s.r.o. Dolný Kubín výrobná hala klampiarske práce
Budova „PÚCHOVČAN“ Púchov budova „PÚCHOVČAN“ hydroizol., nátery
NsP Považská Bystrica budova „B“ a „C“-2.,3.etapa hydroizol., nátery
STROJSMALT HOLD.a.s. Pohorelá výrobná hala hydroizol., nátery
SVB a NP Púchov bytovka ul. Okružná 1423 hydroizol., nátery
ZŠ Žilina Trnové budova prístavby ZŠ hydroizol., nátery
ZŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica ZŠ sv. Jána Bosca hydroizol., nátery
ZŠ Partizánska Dubnica n/Váhom ZŠ Partizánska 151/3 hydroizol., nátery
ZŠ Partizánska Dubnica n/Váhom ZŠ Partizánska 151/3 oprava odkvapových žľabov
VIDOX, a.s. Trstená admin. budova hydroizol., nátery
EUROENTERPRISEo Rajec stavba EUROENTERPRISE oprava SBS spojov
DA SERVIS s.r.o. Púchov ZŠ Gorazdova Púchov hydroizol., nátery
ZŠ Šaľa Šaľa ZŠ v Šali hydroizol., nátery
Výr. hala HELLA Rakoľuby výr. hala HELLA Rakoľuby hydroizol., nátery
SVNBNP Púchov bytovka Pribinova 1171/15 hydroizol., nátery
Priem. hala YAZAKI Ukrajina priem. hala YAZAKI mon. tep. izol a hydroizol.,
Mestský úrad Dubnica n/V MŠ Centrum II hydroizol., nátery
ZŠ Gorazdova Púchov ZŠ Gorazdova hydroizol., nátery
Priem. hala YAZAKI Ukrajina priem. hala YAZAKI mon. tep. izol a hydroizol.,
Priem. hala YAZAKI Ukrajina priem. hala YAZAKI mon. tep. izol a hydroizol.,
Oraving s.r.o. Dolný Kubín priem. hala YAZAKI-Ukrajina izolácia proti spodnej vode
Púch. mäsový priemysel Púchov reštaurácia QUICK hydroizol. plochej strechy
Bytovka ul. Majerská č.178 Lednické Rovne bytovka ul. Majerská č.178 hydroizol. plochej strechy
LUTRANS-METAL, s.r.o. Púchov admin. budova hydroizolácia
COOP Jednota BA Púchov sklady VOS Nosice nátery streš. kryt. z VSŽ plech
C&C reality s.r.o. Nová Dubnica budova domu služieb a VUB hydroizol., nátery
Stav. bytové družstvo Púchov byt. ul. OM 1152 nátery odkvap. žľabov, zvodov
ISTROCONSULT s.r.o. Bratislava garáž Pov. Bystrica hydroizol. plochej strechy
SVBaNP Púchov bytovka Nám.slobody 1407 hydroizol. strechy, tmelenie
Stav. bytové družstvo Púchov byt. ul. OM 1150 nátery zvodov dažďovej vody
Priem. hala YAZAKI Ukrajina priem. hala YAZAKI mon. tep. izol a hydroizol.,
ISTROCONSULT s.r.o. Bratislava TESCO Nové Zámky hydroizol. a prípr. stav. Práce
Priem. hala YAZAKI Ukrajina priem. hala YAZAKI mon. tep. izol a hydroizol.,
SVBaNP Beluša bytovka Slatinská 25 hydroizol., nátery
Priem. hala YAZAKI Ukrajina priem. hala YAZAKI mon. tep. izol a hydroizol.,
ZTS-OTS, a.s. Dubnica n/V výr. hala a admin.budova oprava krovu a krytiny
MŠ Chmelinec Púchov MŠ Chmelinec hydroizolácia časti strechy
Stav. bytové družstvo Púchov byt. ul. OM 1155 náter časti vonkajšej fasády
Stav. bytové družstvo Púchov byt. ul. OM 1152 náter vonk. fasády, zatmelenie
ZTS-OTS,a.s. Dubnica n/V výr. hala a admin.budova oprava a revízia bleskozvodu
Oraving s.r.o. Dolný Kubín priem. hala YAZAKI-Ukrajina hydroizol., nátery
Oraving s.r.o. Dolný Kubín admin. budova YAZAKI-Ukrajina hydroizol., nátery
ZTS-OTS, a.s. Dubnica n/V výr. hala a admin.budova oprava čiel, bokov a odvetráv.
M1 VIDOX Nižná budova M1 VIDOX Nižná hydroizol. plochej strechy
ZUŠ Brezová Brezová pod Bradlom ZUŠ Brezová p/Bradlom hydroizol. plochej strechy
SVBaNP Papradno bytovka č. 8 hydroizol., nátery
SVBaNP Lysá pod Makytou bytovka č. 46 hydroizol., nátery
VE Tvrdošín Tvrdošín VE Tvrdošín mur., izolatér. a natier. práce
Oraving s.r.o. Dolný Kubín strojovňa - YAZAKI-Ukrajina hydroizol., nátery
MEDIK CENTRUM Trenčín MEDIK CENTRUM
MŠ Mládežnícka Púchov MŠ Mládežnícka
COOP Jednota Púchov Púchov budova COOP Horovce
ZŠ Centrum 3 Dubnica n/V ZŠ Centrum 3 hydroizolácia strechy
ZŠ Chtelnica Chtelnica Základná škola hydroizol. plochej strechy
Púch. mäsový priemysel Púchov závodná kuchyňa
MŠ Ružinov Ružinov Materská škola hydroizol. plochej strechy
ZTS-Dubnica n/Váhom Dubnica n/V objekt DH 1A-oceliareň hydroizol., nátery
ISTROCONSULT s.r.o. Bratislava KIA MERCEDES BA hydroizol., nátery
Mesto Dubnica n/Váhom Dubnica n/V MŠ Podháj-hosp.pavilón hydroizol., nátery
Stav. bytové družstvo Púchov byt. ul. OM 1152 mur. práce, náter prístreškov
TDK Slovakia,s.r.o. Dubnica n/V budova TDK Slovakia hydroizol., nátery
Púch. mäsový priemysel Púchov závodná kuchyňa hydroizol., nátery
Mesto Dubnica n/Váhom Dubnica n/V MŠ Gagarinova hydroizol., nátery
Mesto Dubnica n/Váhom Dubnica n/V MŠ Centrum II-83 hydroizol., nátery
Oraving s.r.o. Dolný Kubín KIA MERCEDES BA
Stav. bytové družstvo Púchov byt. ul. Chmelinec 1418 hydroizol., nátery
Stav. bytové družstvo Púchov byt. ul. OM 1152 náter von. fasády a zábradlia
ZŠ Centrum 3 Dubnica n/Váhom ZŠ Pod Hájom oprava akrylonov. svetlíkov
SVBaNP Púchov bytovka Pribinova 1171 hydroizol., nátery
ISTROCONSULT s.r.o. Bratislava VÚ Martin hydroizol., nátery
Púch. mäsový priemysel Púchov budova PÚCHOVČAN mal., tmel. a čistiace práce
ZŠ Lednické Rovne Lednické Rovne telocvičňa
BEAKAERT Sládkovičovo hala BEKAERT hydroizol., nátery
COOP Jednota Púchov Púchov reštaurácia Niva Lúky hydroizol., nátery